Regler for jagten i søen 2019.

 

1. September: Andejagt søndag den 1. september – lørdag den 7. september –
lørdag den 14. september – lørdag den 21. september og lørdag den 28.
september.


2. I august måned og den 1. september må man sidde på gåsejagt nord for den
markerede linje på kortet. I august måned må der kun jages grågæs hver
lørdag.


3. Søen er fredet mellem kl. 10 og kl. 19 i september. 1. september må der ikke
lægges lokkeænder ud inden jagtens begyndelse.

 

4. Bådene skal være på plads senest 2 dage før 1. september, dog må pladserne
5-10 sejle på plads senest kl. 4.30.


5. Hvis man ikke er på plads senest kl. 4.30 og kl. 19.00 er pladsen fri, den 1.
september.


6. Oktober: Fri jagt hver lørdag og søndag, samt aftentræk mandag og tirsdag fra
solnedgang. Markvildt må først jages efter kl. 9.00.
1. oktober starter mark jagten kl. 13.30, der er fri andejagt. Max. 3 fasaner
pr. mand.


7. November og december: Der er fri jagt lørdag – søndag – mandag og tirsdag
dog må markvildt kun jages lørdag og søndag og efter kl. 11.00

 

 

8. Januar er der fri jagt. Undtagen gåsejagt, som kun er lørdag og tirsdag.
Gælder også regulering.


9. Ingen hundetræning fra 15. april til 1. februar. Det er forbudt at lufte hund fra
bil.


10. Råvildt er total fredet undtagen de 2 bukke som der trækkes lod om.

 

 

11. Riffeljagt er forbudt, undtagen bukkejagten, samt jagt på ræv og mårhund i
januar, og regulering i februar. Al riffel jagt er kun fra de 2 skydetårne.


12. Overtrædelse af reglerne kan medføre karantæne.
Husk at få alt affald med hjem.

 

 

 

Pladser i Søen den 1. september.