Regler for Thyborøn–Harboøre jagtforening

 

Der må drives jagt på foreningens arealer lørdag, søndag, mandag og tirsdage, samt 1. September, 1. Oktober, 1. November , 31. Januar, uanset hvilken ugedag den falder på.

Hare må Ikke skydes fra 1. oktober ifølge de nye jagtider 2020.


Agerhøns og Fasaner må jages 1. Oktober, her starter jagten kl. 9.00 på Hønsefugle og Harer. Derefter Lørdage og Søndage i Oktober og November måned, fra solopgang.

Der må KUN skydes 1. Hare og 3. Fasaner pr. Mand/Kvinde i alt på foreningens arealer årligt.

Ænder og gæs må jages efter jagtloven. (vær opmærksom på gæs i Januar måned).


Ingen jagt på den del, der til enhver tid er vanddækket / oversvømmede områder. Man må gerne sidde på de 2 øer i "det nye hul" på nordre knopper.

Råvildt er total fredet, der må dog skydes råvildt på fælles rævejagter. 

Alt jagt med riffel er forbudt, dog ikke til de udloddede bukkejagter.

Alt jagt forbudt øst for jernbanen.

Alt færdsel med motorkøretøjer uden for offentlig veje og stier er forbudt.

Der er parkering forbudt ved overkørsler.

De dage foreningen har rævejagt er anden rævejagt forbudt.

Dæmningen vest for Thyborøn by er fredet, fra 1 August til den 31 December.

 

Patronhylster og andre efterladenskaber skal medtages efter endt jagt. 

Alle overtrædelser af foreningens regler og jagtlove medfører karantæne.   


Kort.jpg

 

Område 1:

Området er fredet fra C.222 til dæmningen ved Thyborøn i September måned. Dog må der reguleres ræve.

Område 1.PNG


 

 Område 2:

I Område 2 må der kun jages i Oktober måned, og området gælder kun til Cheminovavejen.

Hele østerlandet, samt dæmning ved Thyborøn fra den gamle vej og til den store sluse er der jagt forbud.

Der må dog jages Ræv, fasaner samt Agerhøns i området på østerland op til banen den 1. Oktober samt alle weekender i Oktober.

Område 2.PNG


 

 Område 3:

Der må kun jages i November.

Der må jages Ræv, Harer, Fasaner samt Agerhøns syd og nord for vejen i området på øster land i weekenderne i November.

Område 3.PNG


 

 Område 4:

Fredet i september og oktober måned.

Her starter jagten den 1. November og ellers må der jages lørdag, søndag, mandag, tirsdag.

Man må dog først komme til midnat op til 1. November.

Der må jages 1½ time før solopgang til 1½ time efter solopgang.

Der må jagtes igen fra ½ time før solnedgang og til 1½ time efter solnedgang.

Område 4.PNG

 

 

 

Område 5:

REGLER FOR JAGTEN PÅ HAARUM OG PLET- ENGE.
 

Der må jages Lørdag, søndag, Mandag og Tirsdage i September og oktober måned. 

Samt 1. September og 1. Oktober uanset ugedag.

Der må jages , Fasaner. samt agerhøns i Oktober. 

Ingen jagt i november, december og Januar.

Råvildt er totaltfredet


 

 Område 6:

Er fredet for jagtforeningen!


 

 

 

 

 

 

Hvis i er i tvivl om regler og grænser, så kontakt BESTYRELSEN.


 

 

Alle overtrædelser af foreningens regler og jagtlove medfører karantæne.

 

Knæk og bræk

Bestyrelsen

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/